Antirasism på schemat

Sep 23, 2014 Inga kommentarer av

”Sverige idag upplevs av många som segregerat och många människor vittnar om rasism och diskriminering i sin vardag. Statistisk pekar på att människor har olika förutsättningar i dagens Sverige, många hamnar utanför och rasismen leder till hierarkier och maktskillnader. En av grunderna i Låt Stå är att se just det och därefter försöka se lösningar.” -  Citat från låt stå, om det antirasistiska budskapet.

Rasism är en stor fråga och ett problem som ofta debatteras. Ämnet är dock svårt att diskutera och kunskapen är emellanåt bristfällig. Detta gör att det är extra svårt, men också extra viktigt, att prata om i skolan.

Låt stå – Antirasism på Schemat är ett nytt material för arbetet mot rasism i skolorna. Det är fredsorganisationen PeaceWorks som har tagit fram materialet för högstadiet och gymnasiet i syfte att underlätta för lärare att undervisa om och arbeta mot rasism. Fokus i materialet är att stärka lärares förmåga att förmedla sina kunskaper i arbetet mot rasism. Det skiljer sig alltså från många andra projekt där det ofta kommer en extern person, som inte arbetar i skolan, för att hålla en lektion för eleverna i ämnet. Istället ska läraren här få verktyg för att kunna undervisa om antirasism och integrera det i all undervisning.

Inom ramen för Låt stå finns det möjlighet för elever att driva projekt mot rasism. För dessa projekt kan eleverna söka pengar genom PeaceWorks.

Låt stå – Antirasism på Schemat består av en toolbox för lärare med material till för att stärka dem till att vidareförmedla kunskap och förhållningssätt kring likabehandling, rasism och antirasism. Dessutom erbjuds lärare ytterligare utbildning i ämnet där de får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om antirasism.

Mer information om Låt stå – Antirasism på Schemat hittar du här.

Bildkälla: Låt stå, PeaceWorks

Antirasism, Mänskliga rättigheter, Organisationsarbete, Skola, Ungas situation i Sverige

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Antirasism på schemat”

Lämna en kommentar