Utbildningsmaterial om Barnkonventionen

Det finns många sätt att diskutera ungas rättigheter på. Genom övningar som rollspel eller gruppdiskussioner kan man hjälpa deltagarna att blotta fördomar, få nya perspektiv och leka fram förslag på lösningar på barnrättsrelaterad problematik.

På sidan Lyssna.nu finns det mängder av användbart utbildnings-, lek- och diskussionsmaterial samlat för unga. Det kommer från sju olika av Sveriges största barnrättsorganisationer. Gå dit och titta först och främst!

Barnrättsorganisationers utbildningsmaterial

Här på UNICEF:s hemsida kan du få tag på material och övningspaket lämpade för klassrummet.

På Barnombudsmannens hemsida finns det gott om bra skolmaterial om barns rättigheter, för grundskola och gymnasium. Här kan du också hämta Barnombudsmannens tips och instruktioner för vuxna som ska arbeta praktiskt med Barnkonventionen.

För alla som arbetar med barn är det viktigt att sätta sig in i ungas rättigheter. Vi som driver nättidningen håller föreläsning om Barnkonventionen och barns rättigheter. Man kan också läsa på om Barnkonventionen på egen hand, eller få utbildning från bland annat BRIS.

Tips för dig som arbetar övergripande med barn (chefer, rektorer, lärare)

– Gör barnkonsekvensanalyser
– Skapa en handlingsprogram för Barnkonventionen
– Skapa likabehandlingsplan för arbetsplatsen
–  Underlätta för barn att få inflytande och påverka din verksamhet
– Ordna utbildning om Barnkonventionen för din personal
– Ta fram informationsmaterial om Barnkonventionen för barn, personal och föräldrar
– Arbeta med ungas delaktighet, ex. i form av referensgrupper eller ungdomsråd

Tips för dig som arbetar direkt med barn (skola, förskola, kultur, fritid)

– Öka inflytandet för barn med till exempel elevråd, biblioteksråd etc.
– Se till att alla barn och vuxna känner till barns rättigheter
– Arbeta förebyggande mot mobbning med utbildning, kamratstödjare eller samarbete med en organisation som Friends
– Arbeta regelbundet med Barnkonventionen med barn i undervisningen
– Om du i klassrummet vill diskutera barnets rätt till utbildning har vi förslag på diskussionsfrågor, fyra hörn-övningar och så vidare här!

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter