Etikett: Skola

Antirasism på schemat

Antirasism på schemat

"Sverige idag upplevs av många som segregerat och många människor vittnar om rasism och diskriminering i sin vardag. Statistisk pekar ...

Rätten till utbildning

Rätten till utbildning

Just nu pågår en stor debatt kring läraryrket: lärarlegitimationen, lärarlönerna, antagningsnivåer till utbildningen, kompetens och så vidare. Men, i grund ...

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter