Vad gör jag om ett barn far illa?

Det är inte lätt att veta vad man gör om ett barn i ens närhet verkar må dåligt eller behandlas illa. På den här sidan har vi samlat tips och kontaktuppgifter för dig som ser ett barn fara illa.

Ladda ned BRIS folder ”En hjälp till dig som anar att ett barn far illa” här.

Svar på frågor:

Vad ska jag göra när jag är orolig för att mitt barn inte har det bra hos sin andra förälder?

Du kan kontakta familjerättsenheten inom socialtjänsten för att rådgöra vilka möjligheter du har att komma tillrätta med det som oroar dig. Samma sak som ovanstående gäller här. Det är viktigt att ta säkra före det osäkra när det föreligger risk om att barnet vanvårdas.

Jag är inte säker på att jag just nu klarar av mitt föräldraskap. Vad gör jag?

Du kan kontakta socialtjänsten och be om hjälp för både dig och ditt barn. De har lång erfarenhet av att utgöra stöd till alla delar av familjen. Det finns flera socialtjänster över landet och kontaktuppgifterna kan du få av din kommun eller hitta på internet.

Om du är orolig för att förlora vårdnaden om ditt barn så kom ihåg att socialtjänstens första steg är att utreda vilken hjälp du behöver för att klara ditt föräldraskap.  Det står i socialtjänstlagen. Deras första handling är sällan, om någonsin, att ta ett barn ifrån dess föräldrar. Exempelvis kan den hjälpen handla om att komma ur ett alkoholmissbruk, eller att få hjälp med en tonåring som inte längre lyssnar, skolkar, drogar eller inte kommer hem när det ska. Att våga berätta för någon om sina svårigheter är viktigt för att man ska kunna nå en förändring!

Vad innebär anmälningsskyldighet?

Att man är skyldig att anmäla sin oro för ett barn. I socialtjänstlagen står det hur både privatpersoner och anställda som arbetar med barn (eller är anställda i en verksamhet som rör barn, ex. sjukvården) ska gå till väga om de misstänker att ett barn far illa. Medan lagen säger att privatpersoner bör anmäla, är det en skyldighet för vissa anställda att anmäla, till exempel lärare, barnmorskor, psykologer, förskollärare, etc. Man gör ingen skillnad på huruvida man jobbar i en kommunal, statlig eller privat verksamhet.

Jag är en privatperson som oroar mig för ett barn i min närhet. Vad kan jag göra?

Det är viktigt att berätta vad man vet till de som har rätten att ingripa för att skydda ett barn. Det är socialtjänsten i din kommun som du ska kontakta, hellre per telefon än mail, så att ärendet hanteras snabbt. Du behöver inte vara säker på exakt hur det ligger till, utan kontakta socialtjänsten baserat på den oro som du har.

Sedan blir det socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och därefter fatta ett beslut om de ska inleda en utredning eller inte. Det kan vara just dina uppgifter som blir den viktiga sista information som socialtjänsten behöver i ett fall där de försöker hjälpa ett barn. Du kan vara anonym ifall du till att börja med främst vill ställa frågor.

Kontaktuppgifter:

Bris

BRIS hemsida

Telefonnummer för barn: 116 111
Telefonnummer för vuxna: 077-150 50 50

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudets hemsida

Tfn: 08-586 080 00
Mail: beo(a)skolinspektionen.se

Barnombudsmannen

Barnombudsmannens hemsida

Tfn: 08-692 29 50
Mail: info(a)barnombudsmannen.se

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter