RRSA – barnkonventionscertifiering av skolor

RRSA – Rights Respecting School’s Award, är ett system som har spridits av UNICEF i England, Skottland, Nordirland och Wales sedan början av 2005. Idag arbetar många hundra brittiska skolor för att integrera barnkonventionen i skolans läroplan och skolregler.

RRSA i grunden

Baserat på konventionens första 42 artiklar hålls övningar, samtal och rollspel i klassrummen med syftet att var och en ska få kunskap om vad barns rättigheter är och vad som faktiskt kvalificeras som en rättighet. Diskussionerna kan exempelvis handla om relationen mellan rättighet och ansvar, eller om hur barnkonventionen kan implementeras på en lokal nivå.

Arbetet är i hela skolans intresse, inte bara elevernas. I RRSA-skolorna har man förutom lärarna involverat även vaktmästare, rektor, skolsyster och föräldrar. Undersökningar visar därför att skolor med RRSA som ramverk har fått en mätbart förbättrad miljö. Exempelvis har föräldrarna upplevt att barnen blivit säkrare och mer harmoniska, lärarna har trivts bättre i den atmosfär de arbetar i och intresset för omvärlden har ökat hos eleverna.

Utbildning av lärarstudenter

Över 60 procent av Storbritanniens lärarstuderande utbildas idag i RRSA och hela tiden inleder ett flertal nya brittiska skolor arbetet som förhoppningsvis en dag ska leda till utmärkelsen. Processen tar sex månader till två år, beroende på vad skolans utgångspunkt är, och bygger på den handlingsplan som UNICEF UK och skolledningen sammanställt tillsammans.

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter