Etikett: utbildning

Antirasism på schemat

Antirasism på schemat

"Sverige idag upplevs av många som segregerat och många människor vittnar om rasism och diskriminering i sin vardag. Statistisk pekar ...

Skolmat blir kunskap

Skolmat blir kunskap

Svenska FN-förbundet driver kampanjen ”Skolmat blir kunskap”, i samarbete med FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP). Målet är att stoppa hunger och starta ...

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter