Om BarnsRättigheter.com

Syftet med nättidningen BarnsRättigheter.com är att uppmärksamma barnrättsrelaterad information från världen över. Vi vill framhäva vikten av att ungas behov tillkännages och blir bemötta.

Som skribenter på BarnsRättigheter.com yttrar vi oss som privata individer, vars åsikter inte nödvändigtvis motsvaras av de organisationer som en del av oss har anknytning till.

Nättidningen har funnits sedan maj 2008 och innehåller cirka 250 artiklar om barnrätt och cirka 40 underavdelningar med skilda barnrättsrelaterade teman. Några av de sektioner vi har värnat om att bygga på är:

  1. Nyhetsrapportering med barnperspektiv
  2. Tips till blivande eller verksamma volontärer, tips till företag och tips till lärare som vill diskutera ungas rättigheter i klassrummet
  3. Fakta om svenska barnrättsinstanser, så som Barnombudsmannen, barnrättsorganisationer i Sverige och statliga organ som rör barnrätt
  4. Barnkonventionen visad på olika sätt, bland annat lättläst, på olika språk och i detaljerad helhet
  5. Information om vad man som privatperson kan göra, om man konfronteras med barnmisshandel, barnsexhandel eller andra kränkningar mot unga

Genom att kontinuerligt rikta ljus mot både goda och dåliga nyheter inom barnrätt tror vi att man kan förstärka Barnkonventionen som dokument och därmed ungas situation.

Samtidigt arbetar hundratusentals människor världen runt, för att nå samma förändringar. Kulturerna skiljer sig åt, metoderna skiljer sig åt och förutsättningarna skiljer sig åt.
Det går långsamt. Men det går.

/Redaktionen

Johanna Wester, Mica Määttä, Lina Carlsson, Clara Hamrén, Melina Kamyab, Johanna Lundholm

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter