Föreläsning om barns rättigheter

Föreläsaren Johanna Wester (Svenska FN-förbundet, UNICEF) utbildar i barns rättigheter för kommuner och landsting, organisationer, skolor och myndigheter. Bland uppdragsgivare 2020 kan även nämnas Stockholms stadsbibliotek, Junibacken, Utbildningsförvaltningen, flera kvinnojourer, Unga Klara och Norrlandsoperan.

Hennes bakgrund är som kursledare på Amnestyakademin, kommunikatör på ECPAT, barnrättsinformatör utsänd av UNICEF och ansvarig för diskrimineringsfrågor på regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Idag arbetar hon med självmordsprevention på organisationen Mind, är med i Palmecentrets internationella expertgrupp och håller även föreläsning om kvinnors rättigheter för bl. a Svenska FN-förbundet. (Såhär under coronatider sker föreläsningarna vid behov på distans!)

Teman på föreläsningar och workshops:

  • Barnkonventionen – grundprinciper, historia, syfte och värde
  • Barnkonventionen till lag – vad gör vi nu?
  • Praktiskt arbete med barnrätt: verktyg, barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalyser
  • Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning hos unga – rättigheter och möjligheter
  • Barns rätt till utbildning, delaktighet, information eller andra fokus på konventionens artiklar
  • Antidiskriminering och lika rättigheter – normkritik, likabehandling, att motarbeta fördomar
  • Barnsexhandel och övergrepp – barnets rätt till sin egen kropp
  • Genus och könsnormer – hur ser vi bortom könsrollerna?
  • Flickors och kvinnors rättigheter i Sverige och världen

Utbildningspassen innehåller ofta gruppdiskussioner, filmklipp, värderingsövningar och lekar. Målet är att deltagarna ska få ut hoppingivande och konkreta lärdomar i ett samtal som fortsätter även efter utbildningens slut.

Utlåtanden från uppdragsgivare

”Workshopen för vårt likabehandlingsnätverk var oerhört uppskattad. Genom att varva teori med konkreta vardagsexempel lyckades Johanna på ett enastående sätt skapa genuint engagemang.” Peter Tai Christensen, jämställdhets- och mångfaldsexpert, Unionen
”På ett tydligt och enkelt sätt visade Johanna på hur vi som socialtjänst kan förhålla oss till barnkonventionen och se möjligheter att jobba vidare.  Deltagarnas iver att ta diskussionen på sina respektive arbetsplatser har ökat och viljan att prova något nytt är stark.” – Cedric Andersson, enhetschef på behandlingsenheten i Örebro kommun
”Presentationen var verkligen kanonbra och träffade i hjärtat på många plan!” – Jönköpings län
”Vi tyckte alla att föreläsningen var väldigt bra.” – Norrmalms stadsdelsförvaltning
”Fantastisk föreläsning – inspirerande, ödmjukt och roligt för alla!” – Loviselunds Förskolor
”Engagerande, kompetenta föreläsningar om rättigheter på ett förståeligt sätt. Föreläsaren lyckas förmedla att barns rätt är både kul och viktigt.” – Härryda Kommun

Tidigare uppdrag

Under de senaste tio åren har Johanna hållit ett hundratal föreläsningar i mänskliga rättigheter, med uppdragsgivare som Flyktingmedicinskt center, Statens medieråd, Vårdförbundet, Kultur i Väst, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska Institutet, Riksantikvarieämbetet, Sveriges ambassad i Etiopien, Expo Medica, SECO, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor samt Svenska kyrkan. Hon föreläser även för förskolor, socialtjänster och stadsdelsförvaltningar.

Arvode

Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en timmes föreläsning 7 800 kr exkl moms och ev. resekostnader. Deltagarnas förkunskaper, föreläsningsort och omfattningen av interaktivitet spelar också in.

Varmt välkomna att höra av er för att bolla möjliga föreläsningsupplägg!

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter