Barnkonsekvensanalys

Målet med göra barnkonsekvensanalyser är att försäkra sig om att barns rättigheter ska finnas med i beslutsfattandet inom en verksamhet.

Barnkonsekvensanalyser har använts i Sverige sedan 2001, då framtaget av Barnombudsmannen och avsett främst för kommuner, landsting och statliga myndigheter. Modellen för detta har förtydligats och utvecklats en del sedan dess. En barnkonsekvensanalys ska inte försvåra arbetet, utan förenkla. Lättast kan man se en barnkonsekvensanalys som en enkel checklista med ett avgränsat antal punkter, avbokad av vuxna till förmån för barn.

Tanken med barnkonsekvensanalyser är också att de ska vara en naturlig del av det ordinarie arbetet. Att man ska ha analysen med i åtanke lika enkelt som man exempelvis följer lagen. Ens främsta hjälp i detta är, förutom rådande lagar, förstås kunskap om själva barnkonventionen.

Det är ofta lätt att se om ett barn påverkas av ett beslut direkt och inom kort, särskilt om det sker inför ens ögon. Utmaningen är därför att skapa förändring i alla de mindre val och beslut som indirekt eller i längden påverkar barns situation. Mallen för en barnkonsekvensanalys kan exempelvis se ut såhär.

Boka en föreläsning om barnkonsekvensanalys här!

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter