För dig under 18

Det här är en sektion för dig som är ung och vill lära dig mer om Barnkonventionen och de rättigheter den ska ge dig och alla andra under 18.

Arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter började 1979. Tio år senare, 1989, var barnkonventionen klar. En konvention är en samling riktlinjer som många länder tillsammans har kommit överens om. I barnkonventionen finns reglerna som ska skydda rättigheterna för alla människor som är under 18 år. Det är en viktig konvention som ska gälla i alla länder. Nu har nästan alla länder skrivit på – det är bara USA kvar – och ländernas regeringar har därmed lovat att följa reglerna. FN har flera olika konventioner om mänskliga rättigheter, men ingen annan konvention har fått så stort stöd av världens länder. De olika reglerna i barnkonventionen kallas för artiklar och av dem finns det 54 stycken.

Läs barnkonventionen

Här kan du läsa Barnombudsmannens beskrivning av barnkonventionen med ett språk som är anpassat för barn och unga. Om du vill ladda ned en PDF med barnkonventionen på lättläst svenska finns det här. Överhuvudtaget finns det mycket bra läsning på Barnombudsmannens hemsida, ifall man vill lära sig mer om sina rättigheter. Man kan också läsa på regeringens hemsida om svenskt arbete med barnrätt.

Barnkonventionen i klassrummet

Om du vill att din lärare ska prata om barns rättigheter i din skola kan du tipsa honom eller henne om de olika former av utbildningsmaterial och föreläsare som bland annat barnrättsorganisationer erbjuder. Mycket av det finns listat här!

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter