Volontärarbeta i Moldavien

Aug 29, 2013 Inga kommentarer av

Moldavien är en östeuropeisk republik, geografiskt belagd utanför Europeiska unionens sydöstra gräns. Landet har ett bördigt klimat och jordbruket utgör den viktigaste industrin. Vidare tillhör landet ett av Europas fattigaste, med allvarliga sociala problem som följd.

Utöver fattigdom och korruption är människohandel ett mycket påtagligt problem, där barn från svåra sociala förhållanden är särskilt utsatta.

Victoria Bajuc och Service for Peace driver två barnhem och en förskola i Moldavien, och ser som sin uppgift att hjälpa föräldralösa barn att överleva och få ett drägligt liv. Organisationen tar även emot barn med olika funktionshinder, och är helt beroende av volontärarbetare och privat finansiering för att gå runt. ”Vår främsta tillgång är våra volontärer” berättar Victoria. ”Vi tycker framför allt att det är viktigt att våra barn får kärlek och uppmärksamhet, utöver mat och kläder, och vi behöver ständigt nya volontärer.” Som volontär i organisationen har man ett stort utrymme att påverka och komma med nya idéer och leda egna utvecklingsprojekt, samtidigt som man har den sociala tryggheten av att bo tillsammans med andra volontärer och bli väl omhändertagen av de lokala verksamhetsansvariga och äta hemlagad ekologisk mat varje dag.

I huvudstaden Chisinau driver organisationen barnhemmet ”The Republican Orphanage of Moldova”, där 150 barn i åldrarna 0-7 tas om hand innan de antingen sänds till internatskolor eller till nya barnhem. Det sistnämnda gäller för de funktionshindrade barnen, som sänds till Orphei Boy Orphanage eller Hoisinti, vilka tar hand om 250 barn vardera, och ligger dryga nittio minuters bilfärd från huvudstadens myller. Victoria poängterar särskilt behovet av volontärer på dessa instanser, vars geografiska läge må vara aningen mindre attraktivt men behovet av hjälp än mer akut.

Amy och Alex, båda från Storbritannien, är några av de volontärer som återkommer till organisationen. Båda har valt att spendera sina semestrar med att hjälpa de moldaviska barnen, och under 2013 har Amy redan hunnit med tre volontärresor till det Chisinaubaserade hemmet. Båda vittnar om mycket givande upplevelser, vilket vidare bekräftas av det höga antalet återkommande volontärer till organisationen.

”Man har stor frihet att skapa förändring, även om det är i liten skala” menar Amy, som har en sociologisk bakgrund och kommer från Hampshire i Storbritannien. Hon anser att barns situation i Moldavien är allvarlig och att barnrätt i praktiken inte existerar. Dock lägger hon till ett och annat leende vid minnet av utflykter hon organiserat med barngrupperna. Hon tillägger också att de funktionshindrade barnen har kraftigt begränsade möjligheter till utbildning och stimulans, av resursbrist och strukturella problem.

Denna problematik uppmärksammades av Lynn Duffus, som efter återkommande besök på barnhemmen bestämde sig för att starta välgörenhetsorganisationen Bettlyn Moldovan Relief i hemlandet Skottland, där samtliga insamlade resurser oavkortat investeras i utrustning och resurskrävande handikapphjälpmedel. Tack vare Bettlyn Moldovan Relief har man bland annat lyckats skaffa barnvagnar för att underlätta utomhusvistelse, men behovet är stort av bland annat rörelsehjälpmedel och annan stödutrustning.

Alex, volontären från Plymouth som även han valt att byta en strandsemester mot två veckor i barnens tjänst, understryker hur viktigt det är att försöka skapa förändring även om det är i motvind i ett land som kraftigt genomsyras av korruption. ”Dessutom”, tillägger han, ”att få ett leende från ett barn, om så bara ett enda, gör hela mödan värd.”

Läs mer:

Volontärarbete i Moldavien – Kontakta The Real Gap eller Lina.Carlsson@Barnsrattigheter.com för mer information. Volontärer tas emot året runt till en kostnad av EUR 250 per vecka, med boende och helpension inkluderat.

 

Ungas situation i världen

Lina Carlsson
Barnrättsinformatör för UNICEF
Inga kommentarer på “Volontärarbeta i Moldavien”

Lämna en kommentar