Unga gör sina röster hörda i FN via Nätverket för Barnkonventionen

Nov 21, 2011 Inga kommentarer av
Nätverket för Barnkonventionen har till idag, den 21:a november, bjudit in landets ungdomar  till ”Barns röster till FN – en workshop om orättvisor”; en unik möjlighet för barn att få sina frågor besvarade direkt av dem som har inflytande över deras vardag och få sina åsikter lyfta hela vägen upp till FN:s Barnkommitté.
Nätverket för Barnkonventionen är ett nätverk bestående av 37 organisationer som på olika sätt arbetar med barns rättigheter. Deras syfte är att påverka och kritiskt granska hur Sverige tillämpar FN-konventionen om barnets rättigheter, följa arbetet i FN-kommittén för barnets rättigheter och verka för nätverkande och samarbete mellan olika barnrättsaktörer i Sverige.


Var femte år skickar Nätverket en parallellrapport till FN:s Barnrättskommitté. Rapporten baseras på barns röster som samlas in från forum för barn, främst det här årligt återkommande barnrättsevenemanget. Syftet med rapporten är att lyfta barn och ungas egna åsikter och visa på de brister som finns i Sverige kring frågor som rör barns rättigheter.
Fyrtiotalet barn med olika bakgrund och i olika åldrar diskuterar idag kring ämnet ”orättvisor”, ett ämne som berör och upprör de allra flesta. Barnen ges möjlighet att ställa frågor och lyfta sina åsikter direkt till makthavare och andra samhällsrepresentanter som har inflytande över deras vardag.
Dokumentationen från dagen kommer sedan att ligga till grund för den tilläggsrapport som Nätverket skickar in till FN:s Barnrättskommitté parallellt med regeringens rapport år 2013.


Som ung kan du fortfarande efter idag göra din röst hörd till Nätverket för Barnkonventionen och FN!
Besvara frågorna som du kan ladda ned här och maila in dem till camilla.bergius@rbuf.se med namn och ålder innan jul så kommer de med i rapporten! Kom ihåg att spara dokumentet på din dator innan du börjar fylla i det.


Barnkonventionen, Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.