Rätt till vård för papperslösa – verklighet

Jul 07, 2012 Inga kommentarer av

Från den 1 januari 2013 kommer alla papperslösa ha rätt till gratis vård i Sverige. Hittills har inte ens papperslösa barn haft rätt till detta men även om beslutet officiellt träder i kraft först nästa år kan landstingen redan idag välja att genomföra beslutet, vilket flera landsting har gjort. Tidigare har Sverige fått klagomål från FN för att de inte gett rätt till vård på samma villkor som medborgare. Artikel 24 i Barnkonventionen stadgar rätten till sjukvård och i och med beslutet kommer alla barn som befinner sig i Sverige ha rätt sjukvård.

Läs mer här och här.

Foto: Cleis Nordfjell/Rädda Barnen

Barns rättigheter, Vård

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Rätt till vård för papperslösa – verklighet”

Lämna en kommentar