Hur kommuner och landsting kan arbeta praktiskt med barnkonventionen

Apr 07, 2013 Inga kommentarer av

Hur kommuner och landsting ska agera för att införliva barnkonventionen i all verksamhet, är ingen lätt fråga att besvara – däremot väldigt viktig. Till deras hjälp har de Barnombudsmannens sammanfattning av framgångsrika sätt som andra aktörer använt sig av, som även ger tips och idéer till förändringsarbete.

Såhär skriver BO på sin hemsida: ”Att införliva barnkonventionen på alla nivåer i samhället handlar om politisk vilja, nytänkande och förändring. Ansvaret för att tillämpa barnkonventionen lokalt och regionalt ligger ytterst hos politikerna. Det är landstingets och kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att barnkonventionens intentioner får genomslag i alla styrelser,nämnder, förvaltningar och bolag.”

Ladda ned Barnombudsmannens tips och idéer för kommuner och landsting som vill arbeta med barnkonventionen här!


Relaterade artiklar:

  1. Barnkonventionen 20 år
  2. Barnkonventionen på alla minoritetsspråk
Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.