Första passet med klass 6B på Fittjaskolan! Om kränkningar, verklighet och ansvar

Maj 10, 2014 1 kommentar av
Tre trötta tjejer hoppade på tåget i Uppsala 06.11 för att ta sig till Fittja. Väl där hade vi dagens första lektion och lärde känna 20, till en början tystlåtna, sjätteklassare. Efter en kortare introduktion pratade vi om relationen mellan juridik och värderingar och presenterade dagens tema: rätten att inte bli kränkt. Detta stadgas bland annat i Barnkonventionen, men vad innebär egentligen en kränkning?
Vi använde oss av olika värderingsövningar för att visa hur svårt det kan vara att ta ställning och få igång en diskussion bland eleverna. Därefter delades klassen upp i mindre grupper, som tillsammans fick ta ställning kring olika typer av kränkningar i ett fiktivt scenario inspirerat av Instagram-målet. Frågor som kom upp var huruvida passivitet kan jämföras med aktivt handlande, om ansvar har att göra med social ställning och om det spelar roll om den som kränker någon själv varit utsatt tidigare. Eleverna diskuterade även kring lärarens ansvar att skapa en skolmiljö fri från kränkningar. Scenariot öppnade dessutom upp för debatt om skillnaden mellan kränkningar på internet och i ”verkliga livet”.
Det var riktigt kul att se hur diskussionen bland eleverna växte fram och hur allt fler vågade ta ställning och motivera sina åsikter under passet. Vi känner att vi lärt oss minst lika mycket som eleverna idag, de var helt fantastiska!
Glada hälsningar,
Eira, Nadja & Johanna

Street Law Academys artiklar

Street Law Academy har som mål att stärka ungas mänskliga rättigheter. Vårt motto är: Vi har massor med rättigheter, låt oss utnyttja dessa! Vi utbildar unga juriststudenter som i sin tur utbildar barn och unga. Vi vänder oss särskilt till unga i förorten eller i särskilt behov av att hävda sina rättigheter. Bloggen är en berättelse om vår resa som startade februari 2014. Här vädrar vi högt och lågt. Tankar om lagar. Tankar om oss, unga och samhället. Om hur det är och hur det borde vara. Street Law Academy är initierad av den Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen och görs i samarbete med Jusek. Du kan läsa mer om Street Law på www.icj-sweden.org.

En kommentar på “Första passet med klass 6B på Fittjaskolan! Om kränkningar, verklighet och ansvar”

  1. Street Law Academy på Fittjaskolan » ICJ says:

    [...] > > Street Law Academy Blogg [...]

Lämna en kommentar