Arbeta med barns rättigheter och barnkonventionen

Apr 23, 2014 Inga kommentarer av

Barnkonventionen är inte lag i Sverige, även om delar av konventionen är inkorporerad (och lagstiftaren i övrigt har konstaterat så kallad normharmoni). Barnets bästa finns på flera ställen uttryckt i lagstiftningen, antingen i form av portalparagrafer (som inte självständigt går att åberopa i domstol) eller som självständiga bestämmelser (som ska beaktas självständigt). Att barnkonventionen inte är inkorporerad i svensk rätt gör det svårare att genomdriva barns rättigheter på juridisk väg. Detta innebär dock inte att barn ska förnekas vetskap om sina rättigheter, tvärtom, ju mer de vet desto mer kan dem och vi påverka och förändra.

Nätverket för barnkonventionen har arbetat fram en mängd material för att underlätta arbetet med att utbilda barn om deras rättigheter. Materialet omfattar ett stort spektrum av arbetssätt, målgrupper och komplexitet. Materialet hittar du här.

Dessutom passar jag härmed även på att lägga ut mitt examensarbete om Barnets bästa i svensk rätt. Det är en 60 sidor juridisk uppsats så den är troligtvis för de flesta tämligen ointressant, men det är trots allt en utredning med slutsats om att svensk lagstiftning inte skyddar barnets bästa i den omfattning som barnkonventionen kräver av sina medlemsstater. Läs den här.


Relaterade artiklar:

  1. Hur kommuner och landsting kan arbeta praktiskt med barnkonventionen
  2. EU-kommissionen presenterar agenda för barns rättigheter
Barnkonventionen, Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter, Ungas situation i Sverige

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Arbeta med barns rättigheter och barnkonventionen”

Lämna en kommentar