Utsatta barn ska erbjudas skyddade boenden

Apr 30, 2011 Inga kommentarer av

Barn som har utsatts för människohandel ska erbjudas skyddade boenden i Stockholm, sade Stockholms socialborgarråd Anna König Jerlmyr när hon frågades ut av Expressen vid Barnens tält på Sergels torg den 29:e april.

”Jag har gett i uppdrag att detta ska genomföras”, sa König Jerlmyr. ”Det är viktigt att de här barnen kommer till en skyddad plats”.

Att det är av så stor vikt att det beslutet verkställs är för att det händer att barn som misstänks ha varit utsatta för människohandel glider ur systemet efter de första kontakterna med socialtjänsten. Men det är en viktig skillnad på att erbjuda ett utsatt barn ett alternativt boende och att faktiskt placera barnet där.

Anna König Jerlmyr sa också, på just den noten, att det är svårt att omhänderta barn enligt LVU (Lagen om vård av unga), för att genom det skydda dem på en institution. Hon säger:

”Vi vill skärpa lagen så att det blir lättare att omhänderta barn under till exempel en månad, och utreda deras situation.”

Hur många platser det handlar om är ännu inte klart, enligt socialborgarrådet.
- Det beror på efterfrågan. 2009 hittade socialförvaltningen tio barn som misstänktes ha varit utsatta för människohandel, men mörkertalet är stort.

Läs Expressens artikel här.

Om ett barn har tagits om hand för att skyddas eller vårdas har det rätt att få behandlingen kontrollerad så att allt som gäller barnet går rätt till, enligt artikel 25 i Barnkonventionen.


Relaterade artiklar:

  1. Information om trafficking med barn
Ungas situation i Sverige, Vård

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.