Ungdomar om att vara placerade på hem – kortfilm från Vårdanalys

mar 13, 2017 Inga kommentarer av

I den här filmen berättar två ungdomar om sina erfarenheter av att vara placerade inom samhällsvården i Sverige. ”Man har blivit runtskickad som ett brev” berättar en av dem. Båda ungdomarnas erfarenheter var att vuxenvärlden saknade insyn i boendet som skulle fungera som ett hem. Läs mer om problem och lösningar av det här slaget på Vårdanalys.se.

Socialstyrelsen är en annan viktig aktör med ansvar för frågor som rör ungdomars placering. Det här är några av de fokus och det material som de har just nu:

Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och arbetar inom den ideella sektorn med frågor som rör människorätt, psykisk ohälsa och delaktighet.