Ungas hopp via Gazamonologerna

Nov 11, 2010 Inga kommentarer av

Att ge uttryck för hopp kan vara en hjältemodig bedrift, när vanmakten ligger betydligt närmre till hands att ge uttryck för.

Den sjuttonde oktober läste en grupp unga palestinier mellan tretton och tjugofem år upp sina egna texter ut mot havet, från stranden i Gaza. Samtidigt lästes deras, översatta, texter av andra ungdomar på scener och teatrar i över 30 länder världen om. Texterna hade en öppen, många gånger hoppfull ton, och hade  skapats på en teater startad av palestinska skådespelare. Syftet var att ge palestinska ungdomar möjlighet att bearbeta sina trauman.

Under FN:s Generalförsamlings toppmöte om Israel-Palestina-konflikten den 29:e november kommer Gazamonologerna att läsas på olika språk med en deltagare från varje land utanför FN-skrapan i New York.

Det här är ett bra exempel på unga människors kapacitet att, trots en vedervärdig situation, fokusera på kommunikation, konstnärligt samarbete och uttryck för hopp. Läs mer om Gazamonologerna här!

Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Inga kommentarer på “Ungas hopp via Gazamonologerna”

Lämna en kommentar