Tvångsomhändertagande av barn till föräldrar med psykisk sjukdom

jan 04, 2016 Inga kommentarer av

Hos antidiskrimineringsprojektet Din Rätt skriver juristen Annika Jyrwall Åkerberg om tvångsomhändertagande av barn till föräldrar som lever med psykisk ohälsa. När detta sker kan det ibland betraktas som ett nödvändigt ont och ibland som ett övertramp mot människors privatliv. Olika lagar reglerar detta, vilket kan läsas mer om i artikeln, ihop med information om rätten att involveras i beslutet som förälder. Det finns även fakta om återförening, diskriminering och hur bedömningen av åtgärder ska se ut. Vi hoppas att detta kan vara intressant för dig som exempelvis vill lära dig mer om lagen om vård av unga (LVU) eller frågor som rör strider kring vårdnad. God läsning!

Artikel om tvångsomhändertagande av barn till föräldrar med psykisk sjukdom – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Ungas situation i Sverige

Barnsrattigheter.com