Svenska banker i allians mot barnpornografi

Mar 31, 2009 Inga kommentarer av

Nyligen offentliggjorde Bankföreningen att en finansiell koalition bildats mot barnpornografi, som ett stöd av det arbete som ECPAT, Rikskriminalpolisen och Skandiabanken har ägnat sig åt sedan mitten av -08. Avsikten är att man ska göra det svårare, i bästa fall omöjligt, att genomföra betalningstransaktioner för barnpornografiskt material. Skandiabanken har varit först med att använda sig av det system där man kan förhindra eller försvåra en betalning ifall det finns risk att den är relaterad till den här sortens grova brott. Om polisen har identifierat att en betalplats leder till barnpornografi ska banken kunna blockera möjligheten att göra transaktioner dit.

Under hösten har Skandiabanken i samarbete med ECPAT bjudit in till en diskussion med andra av landets banker för att kunna lägga grund till den finansiella koalition som nu håller på att bildas, med stöd av Bankföreningen. Det här är ett viktigt steg på vägen mot att kriminella grupper inte ska kunna tjäna pengar på dokumentation av barnövergrepp. Inte bara för att det rent tekniskt blir svårare för brottslingarna, utan även för att man har gjort ett ställningstagande mot barnsexhandel i stort, vilket har uppmärksammats av media, allmänhet och yrkesfolk.

Barns rättigheter, Barnsexhandel

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.