Standarden ISO 26000

Feb 02, 2012 Inga kommentarer av

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande, vilken lanserades i november 2010. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande. Med andra ord beskriver ISO 26000 vad företag och organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid.

ISO 26000 kan användas av företag och organisationer i både offentlig och privat sektor. Standarden innehåller bara frivilliga riktlinjer – inte krav – och leder därför inte till någon certifiering.

ISO 26000 tillhandahåller riktlinjer om:

- Koncept, termer och definitioner i samband med socialt ansvar,

- Bakgrund, trender och utmärkande drag för socialt ansvar,

- Principer och rutiner i samband med socialt ansvar,

- Kärnområden och frågeställningar i samband med socialt ansvar,

- Integrering, genomförande och främjande av socialt ansvarsfullt beteende i hela organisationen och, via dess policy och rutiner, inom dess inflytandesfär,

- Identifiering av och samverkan med intressenter,

- Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.

ISO 26000 har utvecklats genom att experter plockats från en rad intressegrupper, medan representanter från näringsliv, konsumentföreningar, ideella organisationer och myndigheter har gett förslag utifrån sina olika perspektiv.

Läs mer om standarden på SIS.se!

Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.