Somaliska Freds vill ha integration i Rosengård

Sep 25, 2014 2 kommentarer av

Sedan 1994 har Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen arbetat med integration och kulturell förståelse i Sverige. Verksamheten har över 400 medlemmar i Malmö och är uppdelad på utvecklingsarbete i Somalia (sedan 2011) och integrationsarbete i Rosengård. Fokus där ligger på kultur- och sportaktiviteter, att lära sig svenska, läxhjälp, opinionsbildning och mångkulturella utbyten. Tanken med utlandsverksamheten är att arbeta för en fredlig utveckling på Afrikas horn och att förbättra framtidsutsikterna för nya generationer.

Föreningens Arvsfondsprojekt ”Integration i Rosengård – av unga, för unga” vänder sig till nyanlända somaliska barn och ungdomar i Malmö. De vill ge dem en så bra start i Sverige som möjligt med prova-på-aktiviteter, simning, hälsoinformation och mötesplatser där de unga träffar andra föreningsaktiva, och inte bara myndighetspersoner.

Erik Abrahamsson har varit aktiv i Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen i Rosengård sedan 2011. Han är utbildad socialantropolog och brinner för att grupper som befinner sig i utanförskap ska få en starkare röst.

”De senaste åren har det kommit ett stort antal somaliska barn till Sverige efter en dom i Migrationsöverdomstolen 2012 som godkände DNA för att fastställa släktskap mellan barn och deras anhöriga i Sverige. Före det var det mer eller mindre omöjligt för barnen att återförenas med sina föräldrar i Sverige”, säger han.

”Projektet behövs eftersom det kommer många nyanlända somaliska barn just nu och eftersom det är viktigt att de får en så bra start som möjligt i Sverige”, säger han. ”Barnen har ett behov av att lära sig det svenska samhället. Det är en fråga om delaktighet och aktörskap – man måste veta vilka rättigheter man har för att kunna kräva dem. Vi vill att samhället ska bli mer integrerat och att personer med olika bakgrund ska komma närmare varandra. Många städer, som t.ex. Malmö, är idag alldeles för uppdelade. På många skolor går idag bara barn med utländsk bakgrund, och svenska barn flyttar längre och längre ut. Det är inte det här samhället vi vill visa upp för de nyanlända barnen, utan det är viktigt att får träffa studenter och föreningsaktiva som har olika bakgrund.”

”Integration i Rosengård – av unga, för unga” har sitt första projektår från 2014. Mer om det och den övriga verksamheten kan du läsa på Somaliska Freds hemsida.

Antirasism, Organisationsarbete

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

2 kommentarer på “Somaliska Freds vill ha integration i Rosengård”

  1. Somaliska Freds uppmärksammades på barnsrättigheter.com | Somaliska Freds i Rosengård says:

    [...] Nättidningen BarnsRättigheter.com driver opinion och skapar nyheter utifrån Barnkonventionen. Somaliska Freds uppmärksammades i en artikel den 25:e september: Somaliska Freds vill ha integration i Rosengård. [...]

  2. Artikel om ”Av unga, för unga” på BarnsRättigheter.com | Integration i Rosengård – av unga, för unga says:

    [...] Nättidningen BarnsRättigheter.com driver opinion och skapar nyheter utifrån Barnkonventionen. Somaliska Freds uppmärksammades i en artikel den 25:e september: Somaliska Freds vill ha integration i Rosengård. [...]