Skolmaterial om Barnkonventionen

Sep 27, 2013 Inga kommentarer av

Att det är viktigt för barn att känna till sina egna rättigheter är det inte många som opponerar sig mot – däremot kan det vara svårt att veta hur man lär ut dem på ett sätt som är enkelt och roligt för barnen. Flera barnrättsorganisationer och -aktörer har idag bra material och utbildningsverktyg på sina hemsidor, som vem som helst kan ladda ned och ha god nytta av. En av de som har ett stort och bra materialutbud, uppdelat på årskurser och frågor, är Barnombudsmannen (BO).

BO:s hemsida kan man hitta skolmaterial utifrån Barnkonventionen riktad till årskurs 4-6, 7-9 och gymnasiet. De olika teman den är uppdelad på är ekonomi, hälsa, utbildning, trygghet, delaktighet samt stöd och skydd.

Se även vår sida med många olika former av utbildningsmaterial och skolpaket från skilda barnrättsaktörer som har dem tillgängliga online.

Barnkonventionen, Ungas situation i Sverige

Barnsrattigheter.com