7/8 -08 RRSA

Aug 07, 2008 Inga kommentarer av

I brittiska skolor bedrivs UNICEFs arbete med barnkonventionen genom något som kallas för RRSA – ett prissystem som hjälper lärare och elever att arbeta i linje med konventionen, på alla nivåer där det är möjligt.

Än så länge är RRSA begränsat till Storbritannien, men det finns flera andra länder som är i beredning att börja använda sig av det. Byggt på den kunskap jag har om processen hittills verkar den vara ett av de mest logiska och effektiva sätten att inpränta barns rättigheter i eleverna. Och det är avgörande att göra det.
Någon som är väl bekant med sina rättigheter är i mycket bättre position att kräva dessa. Det kommer naturligare för den att vara ödmjuk även inför andras rättigheter och att förvänta sig lika mycket respekt som den ger. En sådan ungdom är mer än något som får statistiken att se snygg ut; den är en resurs för en livstid framåt. Den har godare möjligheter att vara lycklig, att göra sina avkommor lyckliga, att komma med idéer som kan balansera ut de extrema globala beroendeförhållanden som råder.

Hjälporganisationsvärlden är inte menad att vara en vänlig, mjuk instans som finns där för att hålla handen. Den är ett redskap i en viktig, långtgående strid.

En daglig kamp mot förtryck, svältdöd, övergrepp mot svaga, vapenbranschens lukrativitet, branta klassklyftor…

Jag känner i princip bara till ett medel som ensamt skulle kunna sätta upp en fight mot den den sortens tendenser och det är kunnande. Kunniga, lugna, vettiga personer som ser bortom hopplösheten därför att de inte är uppvuxna med den. För att de under skoldag efter skoldag påmindes om att de räknades, att de behövdes och att de var jämlikar med varandra. För dem skulle det kunna vara lättare att se på problematiken med nya ögon, och handskas med den med starkare händer.

I september nalkas den avslutande utbildningshelgen då vi blir certifierade barnrättsinformatörer och efter det väntar även de svenska klassrummen.

Barns rättigheter, Organisationsarbete, Ungas situation i världen, UNICEF

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.