Riksdags-nej till handlingsplan

Mar 21, 2012 1 kommentar av
Fattigdom bland barn i Sverige debatterades i riksdagen i februari i år, efter att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var för sig lagt fram förslag bl.a. om en nationell handlingsplan mot barnfattigdomen.
FN:s kommitté för barnets rättigheter har upprepade gånger kritiserat den svenska regeringen och rekommenderat Sverige att anta en sådan handlingsplan. Bland annat vänder sig kommittén mot de stora skillnaderna mellan olika kommuner i Sverige vad det gäller hjälp och stöd för barn i utsatta situationer.
Också svenska Rädda Barnen har flera gånger uppmanat regeringen att arbeta fram en särskild handlingsplan för att motverka barns fattigdom i Sverige.
Riksdagsmajoriteten röstade dock ned oppositionspartiernas motioner med motiveringen att regeringens åtgärder inom bl.a. socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken redan bidrar till att minska den ekonomiska utsattheten bland barnfamiljer.

Läs mer på Riksdagen.se:

Ungas situation i Sverige

Margareta Creutzer är socionom och journalist

En kommentar på “Riksdags-nej till handlingsplan”

  1. Rädda Barnen: En kvarts miljon fattiga barn i Sverige | Barns rättigheter och barnkonventionen says:

    [...] Se och läs mer här på Barnsrättigheter.com: Film med föreläsning av Tapio Salonen Barnfattigdomens verkliga innebörd i artikeln om föreningen Majblommans arbete Riksdagsdebatt om handlingsplan mot barnfattigdom [...]