Regeringen tillsätter utredning om Barnkonventionen som lag

Nov 15, 2012 Inga kommentarer av

Flera av Sveriges barnrättsorganisationer arbetar för att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Därför är det nu många som gläds åt att regeringen i år tillsätter den utredning som krävs för att komma vidare med frågan.

Detta är ett tillfälle att stärka barnets rättigheter på en rad områden, som till exempel i asylärenden och i vårdnadstvister. Det är också en möjlighet att stärka kompetensen och minska godtyckligheten i domstolar och i myndighetsutövning som gäller barn. Dessutom skapar det ett ökat fokus på principen om att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör honom eller henne.

Jämfört med vårt grannland Norge, som gjorde Barnkonventionen till lag redan 2003, ligger vi efter när det gäller att se barns egna mänskliga rättigheter som åtskilda från föräldrarnas. Så länge konventionen inte gäller som svensk lag kommer den inte att tas på tillräckligt stort allvar av domstolar och myndigheter. Dessa saknar, om inte annat, tiden och resurserna att använda ett sådant dokument så länge det inte har status som svensk rättskälla. Men om Barnkonventionen blev svensk lag skulle det innebära att den kunde börja användas direkt i enskilda fall, att utbildning om barns behov började krävas bland beslutsfattare och att barns rättigheter togs på större allvar.

Med andra ord är det nu många som hoppas att regeringens slutsats blir att Barnkonventionen inkorporeras i svensk rätt och därmed blir svensk lag.

Barnkonventionen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.