Prioritera upp unga i risk för exploatering i migrationen

Jan 08, 2012 1 kommentar av

Här kan du läsa om försvinnandet av barn i svensk migration och risken för att dessa blir offer för trafficking.

Man bör öka insatserna för prioritering av ouppmärksammade barn i migrationsärenden som är i riskzon för exploatering. 2007 lade Jan Lundholm (mp) m. fl en motion för detta till riksdagen. Motionen med motivering – 2007/08:Sf241 - kan du läsa i sin helhet på Riksdagens hemsida.

Den bestod av följande förslag:

  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att alla ouppmärksammade barn i migrationsärenden ges ökad prioritet och att förebyggande insatser utreds för att förhindra att denna grupp barn faller offer för exploatering och försvinnanden.
  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ökade resurser och utbildning ges till gränspolis, tull och passkontrollanter för att förhindra att barn utnyttjas för trafficking eller annan exploatering.1
  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att statistik tas fram och kunskap inhämtas om hur många barn som söker anknytning till vuxen efter den vuxnes ankomst till Sverige och hur dessa barns rättigheter tillvaratas för att minimera risken att dessa barn utnyttjas för kriminalitet eller sexuella tjänster.
  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att en översyn vidtas för att undersöka orsaken till att gäststuderande barn och ungdomar inte påbörjar sina studier i Sverige och vart dessa barn tar vägen, för att eliminera alla risker för att dessa barn hamnar i exploateringssituationer.
  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att statistik tas fram på hur många barn i ”eget boende” som försvinner eller avviker samt av att låta utreda hur sådana försvinnanden har hanterats.
  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att alla papperslösa barn i Sverige får den omsorg och de rättigheter som de ska ha enligt barnkonventionen.

1 Yrkande 2 hänvisat till JuU.

Samtliga förslag i motionen fick avslag och barn har fortsatt försvinna i svensk migration. Läs mer om avslaget och mer om problematiken i stort.


Relaterade artiklar:

  1. Barn försvinner i migrationen
Juridik, Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

En kommentar på “Prioritera upp unga i risk för exploatering i migrationen”

  1. 10/1 -12 Riskzoner för barn i svensk migration | Barns rättigheter och barnkonventionen says:

    [...] De senaste veckorna har jag fått lära mig mer om försvunna barn i riskzon i migrationen. Med goda tips från ett par kollegor skrev jag om försvunna barn i svensk migration efter goda tips från ett par kollegor och sedan skrev jag om några av de förslag som kommit på vad man kan göra för att prioritera upp unga i risk för exploatering i migrationen. [...]