Somaliska Freds vill ha integration i Rosengård

Sep 25, 2014 2 kommentarer

Sedan 1994 har Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen arbetat med integration och kulturell förståelse i Sverige. Verksamheten har över 400 medlemmar i Malmö och är uppdelad på utvecklingsarbete i Somalia (sedan 2011) och integrationsarbete i Rosengård. Fokus där ligger på kultur- och sportaktiviteter, att lära sig svenska, läxhjälp, opinionsbildning och mångkulturella utbyten. Tanken med utlandsverksamheten är [...]

Läs mer

Antirasism på schemat

Sep 23, 2014 Inga kommentarer

”Sverige idag upplevs av många som segregerat och många människor vittnar om rasism och diskriminering i sin vardag. Statistisk pekar på att människor har olika förutsättningar i dagens Sverige, många hamnar utanför och rasismen leder till hierarkier och maktskillnader. En av grunderna i Låt Stå är att se just det och därefter försöka se lösningar.” [...]

Läs mer

Maria Larsson bemöter replik från svenskt barnrättsväsende

Jun 04, 2012 Inga kommentarer

Fjorton barnrättsorganisationer gick samman i en debattartikel i Brännpunkt den 27:e maj för att understryka hur viktigt det är att barns rättigheter stärks genom möjligheten att överklaga beslut som rör dem. Detta skulle möjliggöras genom det nya, tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen, vilket ännu inte signerats av Sverige trots att flera andra länder tagit steget. Nu svarar [...]

Läs mer

Barnens Nobelpris 2012

Jun 01, 2012 Inga kommentarer

I år delades ”The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child 2012” ut av drottning Silvia, den 23:e maj på Gripsholms slott. Priset, som också kallas för ”Barnens Nobelpris” går till tre pristagare och är framröstat av barn världen över. Juryn består av barn från 16 länder, vilka är representanter för de många [...]

Läs mer

Sveriges barnrättsorganisationer: Ge barn rätt att överklaga

Maj 28, 2012 Inga kommentarer

Barnkonventionen har fått ett nytt tillägg, vilket har innebörden att barn ska kunna överklaga till FN:s Barnrättskommitté om de fått sina rättigheter kränkta av ett land. Sverige valde dock att inte delta när de första länderna signerade detta tillägg i februari i år. Nu ställer sig 14 svenska barnrättsorganisationer frågan om varför. Sverige anses vara en [...]

Läs mer

Lyssna.nu och väsnas.se

Maj 08, 2012 Inga kommentarer

Lyssna.nu och väsnas.nu är två hemsidor som är en del av ett stort samarbete mellan sju barnrättsorganisationer och Barnombudsmannen. Målet med sidorna är att alla ska känna till vad barns rättigheter är och vad de innebär. Lyssna.nu vänder sig till vuxna – de som ska lyssna på vad barnen säger. Väsnas.nu vänder sig till barnen [...]

Läs mer

Engagera dig som ungdom för Plan Sverige

Apr 10, 2012 Inga kommentarer

Plan International är en av världens äldsta och största barnrättsorganisationer. Vi arbetar för och tillsammans med unga för alla barns rätt att påverka sin egen framtid. Hösten 2012 kommer Plan Sverige starta upp grupper med engagerade ungdomar på flera orter i Sverige. Var med och påverka med fokus på flickors rättigheter. Vi söker dig mellan [...]

Läs mer

Världens flickor – Internationella kvinnodagen 8 mars

Mar 08, 2012 Inga kommentarer

Idag är det Internationella kvinnodagen, vilket betyder otroligt mycket för världens alla kvinnor, och inte minst för världens alla flickor. För världens alla flickor är framtidens kvinnor. Och dem måste vi värna om. Det finns flera projekt som riktar sig enbart till flickor. Rädda Barnen driver projektet flicka.nu som riktar sig till flickor i Sverige [...]

Läs mer

Lotusbarnen- de ingen vill ta ansvar för

Mar 05, 2012 2 kommentarer

I östra Indien ligger ett barnhem där drygt 100 barn bor. Dagligen blir dessa barn utsatta för grov fysisk och psykisk misshandel av de anställda på barnhemmet. De organisationer som samarbetar med barnhemmet och därmed har makten att förändra situationen har avsagt sig ansvaret och barnen är helt i de anställdas våld. Barnsrättigheter.com har pratat [...]

Läs mer

Unga offer för människohandel faller genom skyddsnätet

Feb 01, 2012 1 kommentar

Barn som är utsatta för människohandel i de nordiska länderna riskerar att inte få den hjälp de behöver, skriver UNICEF i ny rapport. I den jämförs hur de nordiska länderna arbetar för att hjälpa barn som är offer för människohandel. Dålig kunskap hos migrationsmyndigheter, polis och socialtjänst är ett gemensamt drag hos de undersökta länderna Sverige, Danmark, [...]

Läs mer