Offer för människohandel i Finland ökar

Jun 14, 2012 Inga kommentarer av

Migrationsverket och mottagningscentret Joutseno rapporterar att antalet människohandelsoffer i Finland ökar i jämn takt.

Under 2011 fick över femtio personer hjälp efter att ha fallit offer för människohandel. Det antalet är nästan tio gånger så stort som det var 2006, då stödsystemet först grundades. Den som fattar beslut om vilka som antas i det finska stödsystemet är direktören för det statliga mottagningscentret.

Mer än 50 % av de traffickingoffer som erbjudits stöd har upplevt arbetsrelaterat utnyttjande, och en tredjedel uppger att de har blivit sexuellt utnyttjade.

Enligt den finska lagstiftningen omfattar begreppet människohandel:
- sexuellt utnyttjande av en annan person med drag av koppleri,
- tvångsarbete eller annat försättande i omständigheter som kränker människovärdet eller
- organhandel för ekonomisk vinning.

Om du är intresserad av att läsa mer om människohandel i Finland har Minoritetsombudsmannen i Finland skrivet om det här.

Källa: Åbo Underrättelser och FNB

Barnsexhandel

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.