Nystartade Barnrättsbyrån tar unikt helhetsgrepp

Jan 19, 2012 Inga kommentarer av
Till Barnrättsbyrån på Södermalm i Stockholm är unga välkomna för att få hjälp med problem, oavsett om det handlar om att prata av sig eller att få konkret juridisk rådgivning.
Målen för verksamheten är dels att bidra till att göra Barnkonventionen till verklighet och dels att vara med under hela vägen av processer som rör barn. Det vill säga att inte bara, likt de flesta andra barnrättsinstanser, hjälpa till i enbart ett visst skede under ex. kontakt med socialtjänst, utan att finnas med från början till slut.

Organisationen är mån om att hålla barnen medvetna om sina rättigheter och ibland även att påminna de vuxna som bemöter barnen från olika av samhällets hjälpsystem om dem. Den övre gränsen för målgruppen är högre än den vanliga artonårsgränsen, då man kan vända sig till byrån till dess att man är så gammal som 21 år.

Engelska Kids Company förebilden
Även om upplägget bakom Barnrättsbyrån är unikt i Sverige är det inte helt nytt; inspirationen har grundaren Elin Wernquist Roberts tagit från den engelska verksamheten Kids Company som grundades 1996. I London uppskattar man idag att man når ut till 17 000 unga via den rörelsen.

Till sin hjälp i arbetet för barns rättigheter har Barnrättsbyrån bland annat ett stort juridiskt nätverk som bidrar med rådgivning. Än så länge är det nästan uteslutande välgörenhet och ideella insatser som får organisationen att gå runt. Förhoppningen från Barnrättsbyrån är dock att låta projektet rulla i några år och sedan kunna låta den bli en del av en myndighet – som så många viktiga ideella verksamheter innan den.

Läs mer om Barnrättsbyrån här:
http://www.kidsco.org.uk/
http://www.childhood.se/news.asp?r_id=59296
http://www.uppdragbarn.se/2011/12/19/invigning-for-barnrattsbyran/
http://stockholm.etc.se/nyhet/slar-vakt-om-barns-rattigheter

Organisationsarbete, Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.