Nu kan unga lättare kräva sin rätt i psykiatri, vård och omsorg

jun 03, 2015 Inga kommentarer av

En viktig del av barnets rättigheter är barnets möjlighet att själv kunna kräva dem. Men i Sverige upplever flera barn och ungdomar att den vård eller omsorg de får inte är bra nog. En del av dem lever  exempelvis i tvångspsykiatrisk vård, andra är skrivna på HVB- eller ungdomshem eller LSS*-boende som inte fungerar. Då måste vuxensamhället lyssna och reagera. Rätten att exempelvis få begriplig information om sin situation och framtid, oavsett hur gammal man är, är lika viktig för alla. Eller att bli hörd när man signalerar att något är på tok.

Därför har tillsynsmyndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) i ett regeringsuppdrag utrett hur de kan skapa möjlighet för barn och unga att inom den psykiatriska vården själva kontakta IVO. Till följd av det kommer från och med den 1:a juni i år kommer en barn- och ungdomslinje på myndigheten som ska gälla för både hälso- och sjukvård och omsorg. Den ersätter då den Barntelefon som i huvudsak var till för placerade barn.

IVO:s uppdrag är att se över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Barn och unga ska från och med i måndags (den 1:a juni) kunna vända sig till IVO:s Barn- och ungdomslinje för att fråga om sina rättigheter och berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården. Man kan både ringa, maila och chatta – helt anonymt om man vill. På vardagar är telefonlinjen öppen mellan 12-18. Övrig tid kan man lämna ett meddelande. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Mail ska besvaras så fort som senast nästföljande vardag. Läs mer på www.ivo.se/barn-unga.

*Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – läs gärna mer på Vårdguiden

För dig som är under 18, Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och arbetar inom den ideella sektorn med frågor som rör människorätt, psykisk ohälsa och delaktighet.