Några viktiga fakta om världens 2,2 miljarder barn

Maj 31, 2012 Inga kommentarer av

Det finns många goda nyheter vad gäller barns rättigheter. Det är de nyheterna som vi som skriver här försöker fokusera på. Men det krävs politiska förändringar för att världens resurser ska fördelas tillräckligt rättvist. De här siffrorna kan påminna oss om hur pass stora förändringar.

- Varje år dör 7, 6 miljoner barn innan de blivit 5 år
- 4 500 barn dör varje dag på grund av smutsigt vatten
- Av världens barn mellan 0 och 5 är nästan 30% undernärda
- 153 miljoner barn har förlorat en eller båda av sina föräldrar
- Varje år utsätts 1,2 miljoner barn för människohandel
- Varje dag dör ca 980 kvinnor i samband med förlossning och graviditet
- 3,4 miljoner barn mellan 0 och 14 år lever med HIV
- 67 miljoner barn går inte i skolan

Källa: UNICEF

Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.