Musik för en bättre värld

Jan 20, 2011 Inga kommentarer av

Mc Lazy är rapparen från Holland som gör musik om FN:s millenniemål.

- Genom mina texter och min musik vill jag backa upp folkets röst, särskilt de fattigas. Men jag tror också att musiken kan få oss att samarbeta bättre.

Rapparen har också släppt låten ”Guide the children” där han sjunger om vikten av utbildning för barn.

- Jag tror att det är viktigt att använda musiken som instrument för att få upp folks ögon om  millenniemålen. Människor gör musik överallt i världen och musiken förenar oss . Tack vare musiken så tror jag att det är lättare att arbeta tillsammans för att nå målen, säger Mc Lazy.

Den 23-årige Mc Lazy, eller Tariq Khan som han egentligen heter, startade rörelsen och skivmärket ”Millennium music” för nästa två år sedan. Genom rörelsen arbetar han med musik och film för att så frön av medvetenhet om vad som händer i världen, med fokus på FN:s millenniemål.

- Jag vill uppmärksamma målen för de som har det svårt och på detta sätt hoppas jag att människor – och speciellt ungdomar – börjar tänka på målen faktiskt innebär och vad de kan innebära för dem.

Han arbetar nu med sitt kommande album ” More than words” och skivan kommer bestå av åtta låtar om var och ett av de åtta millenniemålen. De två första låtarna är färdigproducerade och de övriga ska han arbeta med under årets gång. Hans första officiella låt heter ”Jamestown” som innefattar mål åtta med fokus på rättvis handel. I musikvideon till Jamestown befinner sig Mc Lazy i Thailand och videon visar bland annat bilder av fattiga arbetare som förser västvärlden med olika varor.

Den andra låten, som blev klar under våren 2010, heter ”Guide the children” . Låten handlar om mål två om rätten till utbildning. Den är kopplad till ett skolprojekt som Mc Lazy besökte i Senegal förra året.

- Man kan inte nog betona hur viktig rätten till utbildning är för att kunna försörja sig senare i livet. Om barnen startar tidigt så har de en grund att stå på så att de kan bygga sin framtid, säger han.

Läs artikeln om Mc Lazy i sin helhet i tidningen Världshorisont nr 3/10. Den finns  här:

http://www.fn.se/om-oss/var-verksamhet/varldshorisont/arkiv/varldshorisont-nr-310-tema-millenniemalen/

Mc Lazys musik kan du lyssna på här:

http://whoislazy.tumblr.com/

Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter, Ungas situation i världen

Diana kom nyligen hem från Barcelona där hon spelade in en dokumentär.
Inga kommentarer på “Musik för en bättre värld”

Lämna en kommentar