Möjligheten att skriva under tilläggsprotokollet…

Feb 29, 2012 Inga kommentarer av

…och stärka barns rättigheter nekades igår av den svenska regeringen. Tilläggsprotokollet, som är det tredje tilläggsprotokollet, ger barn rätt att klaga till FN:s barnrättskommitté när deras rättigheter kränks. Flera barnrättsorganisationer hade hoppats att Sverige skulle skriva under, en steg i rätt riktning mot att göra Barnkonventionen till svensk lag.

Alla stater som bryr sig om sina barns välbefinnande bör därför godkänna protokollet utan dröjsmål, säger Laure Abado, barnrättsjurist på Plan Sverige. Sveriges regering har alltså härmed gjort ett ställningstagande mot barnens rättigheter.

Det återstår att se vad som händer i framtiden, men en förklaring från regeringen skulle vara på sin plats.

Barnkonventionen, Ungas situation i Sverige

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Möjligheten att skriva under tilläggsprotokollet…”

Lämna en kommentar