Många regler hindrar familjeåterförening

Jun 27, 2011 Inga kommentarer av

Hundratals människor kommer ifrån varandra under flykt från kring och katastrofer. Artikel 9 och 10 i Barnkonventionen stadgar barns rätt att inte skiljas från sina föräldrar och att de ska ha rätt att återförenas med dem om det åtskiljts. Enligt konventionen ska ett barns ansökan om familjeåterförening behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt, och barnets bästa alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Genom EU:s familjeåterföreningsdirektiv (2003/86/EG) har dessa regler (genom implementering) blivit lag i Sverige.

På grund av formella regler försvårars ansökan för barn som vill komma till Sverige för att återförenas med sina föräldrar. För att få göra ansökan från ett annat land måste barnet ha en legal ställföreträdare. Migrationsöverdomstolen har konstaterat att det ”fanns en möjlighet att exempelvis genom förordnande av offentligt biträde eller god man ge barnen en behörig ställföreträdare som kunde anhängiggöra och föra deras talan om rätt till uppehållstillstånd” (beslut MIG 2009:17). Dessutom omöjliggör i vissa fall kravet på medgivande från den andra föräldern återförening, då föräldern är försvunnen och inte dödförklarad eller är fängslad.

Utöver detta ställs dessutom krav på styrkt identitet. Detta ska göras med giltiga pass eller dylika dokument. Detta ställer till stora problem då det finns flera länder som idag inte ger ut några pass som svenska myndigheter godkänner, exempelvis somaliska pass. Att endast pass kan användas för att styrka sin identitet är inte lagstadgat utan är en lagtolkning som Migrationsöverdomstolen gjort vilket gjort det avsevärt svårare för människor ansöka om familjeåterförening i Sverige. Detta skulle alltså kunna ändras genom en ny lagtolkning vilken vidgar möjligheten att styrka sin identitet.

Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF, Sociala Missionen och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har tillsammans skrivet ett brev till migrationsministern att ber om att dessa regler måste ändras då det hindrar många familjer att återförenas. Läs brevet här.

Mer om familjeåterförening och vad du kan göra kan du läsa på Röda Korsets sidor för familjeåterförening, och om du saknar en anhörig eller det finns någon som letar efter dig kan du läsa mer på FAMILYLINKS. Du hittar även information på migrationsverkets hemsida för familjeåterförening.

Barnkonventionen, Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Många regler hindrar familjeåterförening”

Lämna en kommentar