Invånare i Kongo som fortsätter framåt trots katastrofer

Aug 05, 2009 Inga kommentarer av

I Kongo pågår den just nu största FN-insatsen i världen. 17 000 FN-soldater befinner sig i landet och de rehabiliteringsarbeten som pågår är stora. I delar av Kongo lever kvinnor som varit med om sådant som knappt går att klä i ord. Med hjälp av samarbete, solidaritet och kreativt arbete lär de sig att återuppbygga identitet och förtroende. Men kriget, och omänskligheterna med det, fortsätter. Läs Anna Koblancks artikel här.

Kvinnors rättigheter

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.