Kritik mot nya skollagen

Sep 08, 2011 Inga kommentarer av

Elever med funktionsnedsättningar får inte tillräckligt stöd i den nya skollagen. Det rapporterar DN. Lagen måste skärpas och bli tydligare skriven, kräver dyslexiförbundet, lärarförbunden och handikapprörelsen.

Enligt bland annat dyslexiförbundet är den nya skollagen skriven på ett otydligare och svagare sätt jämfört med den gamla skollagen. Dyslexiförbundet, tillsammans med lärarförbunden och handikapprörelsen, uttrycker sin oro för att den nya nya skollagen kan få konsekvenser. En konsekvens skulle enligt dem kunna vara att elever inte klarar basämnena och därmed inte tar sig vidare till gymnasiet.

DN skriver att utbildningsdepartementet har övervägt om förtydliganden i lagen behövs och kommit fram till att funktionshindrade har tillräckligt lagstöd som det är i dag. Det tycker inte Metta Fjelkner på Lärarnas riksförbund:

– Jag instämmer helt i kraven på att skollagen måste skärpas. Och jag menar också att lärarna måste få bättre utbildning för att kunna möta dessa elever. För varje elev som faller mellan stolarna tar det lång tid att reparera skadan, säger hon till DN.

Här kan du läsa DN:s artikel.

Här finns skollagen i sin helhet.

Barns rättigheter

Johanna Lundholm är frilansjournalist med stort intresse för barns rättigheter. Har skrivit för bland annat Expressen, Kamratposten och Dala-Demokraten.
Inga kommentarer på “Kritik mot nya skollagen”

Lämna en kommentar