Internationella Barndagen!

Okt 03, 2011 Inga kommentarer av

Idag, den 3:e oktober, är det Internationella Barndagen. Det firar vi bland annat genom att uppmärksamma Barnkonventionen lite extra, eftersom att det är det dokument där ungas rättigheter sammanfattas.

Barnkonventionen har funnits sedan 1989, då den antogs av Förenta Nationernas generalförsamling. Dess grundpelare är att alla barn har samma rättigheter, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör det, att alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

BarnsRättigheter har flera sektioner för vidareläsning om Barnkonventionen. Här samlar vi information om konventionen, och en bit ned på sidan listas även alla artiklar som vi kategoriserat inom Barnkonventionen.

Här kan du läsa mer om UNICEF:s arbete med att göra Barnkonventionen till svensk lag.

Barnkonventionen, Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.