Humanitära insatser i Afghanistan

Okt 16, 2010 Inga kommentarer av

I många krigs- och konfliktdrabbade områden runt om i världen gör Läkare utan gränser mycket viktiga katastrofinsatser. I en artikel i Dagens Nyheter från 3 oktober 2010 intervjuas en av organisationens företrädare för insatsen i Afghanistan, Michiel Hofman. I denna artikel uppmärksammas problematiken kring vad man noterar som ökade tendenser att sammanbinda militära och humanitära insatser. Bland annat vidhålls att förslag med anknytning till denna utveckling rent konkret behandlades vid Folk och Försvarskonferens i Sälen 2009. Av artikeln framgår dock att det viktiga humanitära arbetet som bland annat Läkare utan gränser utför, är säkrare ju längre avstånd de har från beväpnade soldater, och att det viktigaste av allt för att kunna upprätthålla en fungerande akut sjukvård är att behålla sin politiska neutralitet, samt aldrig ge sken av att välja sida. Att inte göra sjukhuset till tänkbart mål i konflikten torde vara eftersträvansvärt för alla inblandade parter.

Artikeln väcker också en viktig frågeställning kring hur utvecklingen av den afghanska infrastrukturen skall kunna ske på ett sätt som ger rättvisa livsvillkor för alla barn, i synnerhet ur ett långsiktigt perspektiv, när de utländska hjälpinsatserna lämnat landet. Att fortsätta förvägra flickor utbildning leder i det långa loppet till brist på kvinnliga läkare, vilket förhindrar läkarvård till andra kvinnor.

Läs mer om Läkare utan gränser

Stöd Läkare utan gränsers kampanj ”Humanitär hjälp inget vapen”

Humanitära insatser, Organisationsarbete, Vård

Lina Carlsson
Barnrättsinformatör för UNICEF
Inga kommentarer på “Humanitära insatser i Afghanistan”

Lämna en kommentar