Häktet inte anpassat för barn

Sep 08, 2011 Inga kommentarer av

Under 2010 blev 155 barn under 18 år häktade i Sverige. Många av barnen saknar kontakt med föräldrar och flera har restriktioner som gör att de inte har möjlighet att ha kontakt med omvärlden.

Barnen sätts i samma häkte som vuxna, och de får inte gå i skolan vilket strider mot Barnkonventionen; rätten till utbildning och hälso- och sjukvård. Barn ska ha möjlighet att kontakta sin familj och sin advokat.

De har alltid rätt till ett juridiskt ombud, och oftast rätt att ha föräldrar eller socialtjänst närvarande vid förhör. De barn som sätts i häkte har ofta inte kunskap om vad deras rättigheter är, och blir sällan informerade om dessa. Sverige har fått kritik för detta från Europarådets tortyrkommitté, som granskar hur världens länder lever upp till Europarådets konvention om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Det finns flera anledningar till att barn sätts i häktet. Barn över 15 år är straffmyndiga och lyder under samma lag som vuxna. Sveriges häkten är dock idag väldigt sällan anpassade för att ta in barn.

Barnombudsmannen vill att varje häkte och polisarrest ska ha rutiner utarbetade för barn, som säkerställer deras rättssäkerhet. Barnen ska alltid bli informerade om sina rättigheter i häktet och deras rättigheter enligt Barnkonventionen ska alltid gälla.

Du kan läsa mer i Barnombudsmannens debattartikel och på dennes hemsida.

Barns rättigheter, Ungas situation i Sverige

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Häktet inte anpassat för barn”

Lämna en kommentar