Föreläsningar om barns rättigheter

Johanna Wester föreläser om barns, kvinnors och mänskliga rättigheter för bl. a skolor, organisationer, kommuner och landsting, företag och myndigheter. Hennes bakgrund är som barnrättsinformatör för UNICEF, kommunikatör på ECPAT, kursledare på Amnestyakademin och projektledare på regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Idag arbetar hon med suicidprevention på organisationen Mind och är med i Palmecentrets internationella expertgrupp.

—————————————————————————-

Teman på föreläsningar och workshops:

  •  Barnkonventionen – grundprinciper, historia, syfte, dess väg mot svensk lag
  •  Praktiskt arbete med barnrätt: verktyg, barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalyser
  •  Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning hos unga – rättigheter och möjligheter
  •  Mänskliga rättigheter i Sverige och i världen
  • Barns rätt till utbildning, delaktighet, information eller andra fokus på konventionens artiklar
  • Antidiskriminering och lika rättigheter – normkritik, likabehandling, att motarbeta fördomar
  • Barnsexhandel och övergrepp – barnets rätt till sin egen kropp
  • Flickors och kvinnors rättigheter – om vad man som tjej har rätt till (så som jämställdhet och skolgång) och rätt att skyddas från (så som förtryck och våld)

Utbildningspassen innehåller ofta diskussioner, filmklipp, värderingsövningar och lekar. Målet är att deltagarna ska få ut hoppingivande och konkreta lärdomar i ett samtal som fortsätter även efter utbildningens slut. Mänskliga rättigheter är en färskvara som behöver lyftas regelbundet.

 Utlåtanden från uppdragsgivare

”Workshopen för vårt likabehandlingsnätverk var oerhört uppskattad. Genom att varva teori med konkreta vardagsexempel lyckades Johanna att på ett enastående sätt skapa genuint engagemang.” Peter Tai Christensen, jämställdhets- och mångfaldsexpert, Unionen
”Presentationen var verkligen kanonbra och träffade i hjärtat på många plan!” – Jönköpings län
”Deltagarna var verkligen nöjda med framförandet och innehållet!” – Landstinget Sörmland
”Vi tyckte alla att föreläsningen var väldigt bra.” – Norrmalms stadsdelsförvaltning
”Fantastisk föreläsning – inspirerande, ödmjukt och roligt för alla!” – Loviselunds Förskolor
”Engagerande, kompetenta föreläsningar om rättigheter på ett förståeligt sätt. Föreläsaren lyckas förmedla att barns rätt är både kul och viktigt.” – Härryda Kommun

Tidigare uppdrag

Under de senaste tio åren har Johanna hållit ett hundratal föreläsningar i mänskliga rättigheter, med uppdragsgivare som Flyktingmedicinskt center, Statens medieråd, Vårdförbundet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kultur i Väst, Svenska Institutet, Riksantikvarieämbetet, Sveriges ambassad i Etiopien, Expo Medica, SECO, Svenska kyrkan och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. På sistone har hon även föreläst mycket för förskolor, socialtjänster och stadsdelsförvaltningar.

Arvode

Baserat på fackförbunds rekommendationer är arvodet för en timmes föreläsning 5 800 kr exkl moms och ev. resekostnader. Deltagarnas förkunskaper, föreläsningsort och omfattningen av interaktivitet spelar också in.

Varmt välkomna att höra av er!