För dig under 18

Det här är en sektion för dig som är ung och vill lära dig mer om Barnkonventionen och de rättigheter den ska ge dig och alla andra under 18.

Arbetet med konventionen om barnets rättigheter började 1979. Tio år senare, 1989, var FN:s konvention om barnets rättigheter klar. Den brukar kallas för barnkonventionen. En konvention är regler, som många länder har kommit överens om. I barnkonventionen finns alltså regler som ska skydda rättigheterna för alla som är under 18 år. Det är en viktig konvention och den ska gälla för alla barn i alla länder. Nu har nästan alla länder skrivit på konventionen och ländernas regeringar lovar att följa reglerna. FN har flera olika konventioner om mänskliga rättigheter, men ingen annan konvention har fått så stort stöd av världens länder. De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar. Det finns 54 olika artiklar.


Läs barnkonventionen

Här kan du läsa Barnombudsmannens beskrivning av barnkonventionen med ett språk som är anpassat för barn och unga. Om du vill ladda ned en PDF med barnkonventionen på lättläst svenska finns det här. Överhuvudtaget finns det mycket bra läsning på Barnombudsmannens hemsida, ifall man vill lära sig mer om sina rättigheter. Man kan också gå med i gruppen Barnkonventionen på Facebook!


Barnkonventionen i klassrummet
Om du vill att din lärare ska prata om barns rättigheter i din skola kan du tipsa honom eller henne om de olika former av utbildningsmaterial och föreläsare som bland annat barnrättsorganisationer erbjuder. Mycket av det finns listat här!