FN kritiserar Sverige

Okt 09, 2011 Inga kommentarer av

Sverige kritiseras för att inte följa barnkonventionen. Det är bland annat FN:s barnrättskommitté som höjt rösten och nu kräver lagändringar. Ett av barnrättskommitténs förslag är att personer som begått sexuella brott bör förbjudas att arbeta med barn.

Den svenska regeringen vill inte lova att den kommer att följa några av uppmaningarna.

– Det visar att regeringen inte tar den kritik som kommer från barnrättskommittén på allvar. Flera punkter har varit återkommande kritik, till exempel med att göra barnkonventionen till svensk lag, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist vid UNICEF, till Sveriges Radio.
– Vi menar att det är allvarligt att regeringen inte tar kritiken till sig. Om man väljer att bortse från kritiken blir det ett tunt och innehållslöst dokument.


Uppdatering 10/10
Göran Holmström som är politiskt sakkunnig hos barn- och äldreminister Maria Larsson, uttalar sig om dels FN:s barnrättskommittés och dels UNICEF:s kritik. Lyssna här!


Uppdatering 17/10
Stora delar av ECPAT Sveriges råd lägger emfas på vikten av att Sverige lyssnar på FN:s kritik, i debatt på SVD:s Brännpunkt.

Barnkonventionen, Ungas situation i Sverige, UNICEF

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.