Fler barn hemlösa i Sverige

Sep 27, 2011 1 kommentar av

Barn som vräks från sina boenden har blivit fler, visar statistik från Kronofogden. 2007 satte regeringen upp ett mål: inga barn ska vräkas från sina hem. Sedan dess har fler än 1 900 barn vräkts och nästan var femte kommun i Sverige uppger att antalet barnfamiljer som riskerar att förlora sitt boende ökar.

– Regeringens handlingsplan var ganska verkningslös på lokalplanet. De hemlösa märker ingen skillnad. Det har mest lett till samordning av myndigheter och ett kunskapsdelande, men inga reella effekter, säger Marika Markovits, direktör på Stockholms stadsmission, i ett pressmeddelande.

Stadsmissionen vill nu ha ett starkare lagskydd mot vräkning av barn. De vill också kunna ge personliga ombud till hemlösa och ge gymnasieungdomar över 18 år rätt att få ekonomiskt stöd för att gå klart gymnasiet om deras föräldrar inte längre har råd att försörja dem. I dag kräver många kommuner att den som är över 18 år måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att få socialbidrag.

Siffrorna som Stockholms stadsmissions rapport ”Hemlös 2011″ visar är allvarliga. Antalet unga i hemlöshet har ökat två år i rad.

– Det är djupt oroande att vi möter allt fler unga på våra härbärgen och boenden. Vissa har varit utsatta för våld och vågar inte återvända till sina familjer, andra ingår i familjer som blivit vräkta eller tvingats lämna sina hem, säger Marika Markovits.

Artikel 26 och 27 i Barnkonventionen handlar om barnets rätt till trygghet, bland annat rätten till en bostad.

Läs rapporten ”Hemlös 2011″.


Relaterade artiklar:

  1. Sveriges unga hemlösa
Barnkonventionen, Barns rättigheter

Johanna Lundholm är frilansjournalist med stort intresse för barns rättigheter. Har skrivit för bland annat Expressen, Kamratposten och Dala-Demokraten.

En kommentar på “Fler barn hemlösa i Sverige”

  1. Fattig says:

    Jag skulle nästan kunna påstå att den verkställande myndigheten i detta fall Kronofogden skiter alldeles högaktningsfullt i hur barnens trygghet är

Lämna en kommentar