EU och FN måste stoppa den sexuella tortyren i Kongo

Okt 17, 2010 Inga kommentarer av

I en debattartikel signerad en grupp överläkare på Stockholms sjukhus, publicerad i Dagens Nyheter den 2 oktober, uppmärksammas det långa och systematiska sexuella våldet mot kvinnor och flickor i Kongo. Enligt artikeln har minst en halv miljon människor blivit utsatta för våldtäkt och sexuell tortyr i Kongo, en siffra som motsvarar alla kvinnor i Stockholm oavsett ålder. Man menar att det sexuella våldet har samma långsiktiga mål som den konventionella krigsföringen, med erövring och plundring av resurser och dödande av befolkningen. Detta då avsaknaden av ekonomisk och social struktur underkuvar befolkningen och på sikt bidrar till dess utrotning. På detta sätt hävdar artikelförfattarna att våldtäkterna blir ett effektivare vapen i kriget än att döda befolkningen.

____________________________________________________________________________________________

Diskussionsfrågor

1. Fundera igenom hur barnen påverkas av konflikten i Kongo. Läs gärna mer om konflikten i Förenta Nationernas lägesrapport från 1993-2003 utgiven 1 oktober 2010, och diskutera med en kamrat. Obs! Rapporten finns endast tillgänglig på engelska, kontakta gärna en vuxen för eventuell hjälp med översättning och förklaring.

2. Läs igenom Barnkonventionen
Barnkonventionen i originalversion
Barnkonventionen i lättläst version

3. Vilka rättigheter ur Barnkonventionen misslyckas Kongo med att uppfylla?

4. Hur kan barnen i Kongos rättigheter förstärkas?

5. Vilka samband finns mellan hur kvinnor behandlas och hur barns rättigheter uppfylls i ett samhälle?

_______________________________________________________________________________________

Vad säger Barnkonventionen?

  • Artikel 19 skyddar barn mot både fysiska och psykiska övergrepp, och gör också förpliktigar också konventionsstaten att vidta alla lämpliga åtgärder för detta skydd, även när barnet är i föräldrar eller vårdnadshavares vård.
  • Enligt artikel 34 åtar sig konventionsstaterna att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål ska länderna särskilt vidta alla lämpliga bilaterala, nationella eller multilaterala åtgärder. Det innebär att länderna måste arbeta både nationellt, och internationellt i vissa fall, för att stoppa att barn utnyttjas för prostitution eller i pornografiskt material, och att barn tvingas eller förmås delta i sexuella handlingar.
  • Artikel 38 understryker att länderna ska säkerställa att barn skyddas vid väpnade konflikter, genom alla tänkbara åtgärder. Man ska också se till att det finns respekt för de regler i humanitär rätt tillämpliga på väpnade konflikter, och som är relevanta för barn.

Ungas situation i världen

Lina Carlsson
Barnrättsinformatör för UNICEF
Inga kommentarer på “EU och FN måste stoppa den sexuella tortyren i Kongo”

Lämna en kommentar