Bonus för vård av unga

Sep 04, 2011 1 kommentar av

Ett förslag har lagts fram om en bonus till HVB- och familjehem som når bra resultat. Tanken är att genom ”morötter” få en högre kvalitet inom barn- och ungdomsvård. Förslaget kommer från Folkpartiets ledning.

Såhär säger Lennart Gabrielsson, ordförande för den arbetsgrupp som ska utforma Folkpartiets framtida socialpolitik, till SvD: ”Näringslivet är ju nedlusat med bonusar, och sjukvården har sina kömiljarder. Varför ska vi inte använda ekonomiska incitament inom socialpolitiken? Det här handlar om det kanske viktigaste området, nämligen att se till att våra ungdomar inte hamnar snett.”

Sannolikt väntar invändningar mot användandet av de föreslagna ekonomiska incitamenten i vård av unga från vänsterorienterat håll. I väntan på dem kan ni läsa mer på Svenska Dagbladets hemsida!

Uppdatering, 4:e september.

Flera relevanta motrepliker har följt Folkpartiets förslag att ge bonus för vård av unga:

Läs exempelvis Andersfors-bloggens invändningar här.

Den liberala nyhetsmagasinet Tidningen NU skriver om vikten av att bonus inte får ersätta bidrag här.

Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

En kommentar på “Bonus för vård av unga”

 1. Pernilla Nykvist says:

  Använd bonuspengar till annat som har större nytta och effekt för det enskilda barnet!

  Nu har Folkpariet förstått att det är dags att göra något åt den kritiserade barn och ungdomsvården som bedrivs av familjehem och HVB hem runt om i Sverige. Äntligen verkar det som om politiker har förstått att det kostar pengar att vårda barn och unga i samhällets tjänst. Tyvärr så tror Sollentunas kommunalråd Lennart Gabrielsson (FP), att det skulle fungera med någon form av bonussystem till hem som visar upp bra resultat. Jag vill dock bestämt värja mig mot att det skulle vara i form av bonusar som pengarna skulle användas. Nej Lennart Gabrielsson och Folkpartiet, ni skulle behöva läsa på lite mer om hur det fungerar i det verkliga livet. Det är avskyvärt det som har hänt och förmodligen händer på vissa ställen i samhällets vård.

  Vi som arbetar med barn och unga varje dag ställs ofta inför olika dilemman där vi ser hur barn och unga far illa. Inte allt för sällan hamnar vi som åsnan mellan hötapparna, ena sidan socialnämndens beslut om så kort vistelse som bara är möjligt, vår uppdragsgivare och andra sidan barnets bästa, barnets chans att landa i sin tillfälliga miljö, förstå vad som har hänt, inse allvaret i sin problematik, börja den tuffa resan mot ett ändrat beteende eller en ofta mycket smärtsam och påfrestande process att bearbeta händelser i dess liv, våga skapa de trygga och utvecklande relationer till personalen som krävs för att nå sina mål.

  När ska vi få se politiker som vågar inse att tidiga insatser är av yttersta vikt? När ska vi få uppleva att barn och unga med psykosocial problematik tas på allvar? Någonstans har samhällets trygghet och skyddsnät trasats samman när vi varje dag upptäcker nya barn och unga som har fått leva i missär och uppleva våld, hot, hunger, rädsla och otrygghet. Dessa barn har fått allvarliga skador och sår som oftast inte kan ses från utsidan, vi ser ibland symptomen i form av ett ändrat beteende som exempelvis självskadande, utagerande, introverta och missbrukande.

  Folkpartiet och Lennart Gabrielsson satsa ”era bonuspengar” på Socialstyrelsen så att de kan öka sin kompetens inom de områden som de tillsynar, HVB hem både privata och kommunala med olika målgrupper, hälso- och sjukvård, kommunernas socialtjänster för att nämna några. Högre kvalitet på tillsyn och framför allt ge Socialstyrelsen uppdraget att även vara en rådgivande myndighet. Jag är övertygad om att även socialtjänsthandläggarna runt om i landet skulle behöva en rådgivande myndighet att vända sig till. Inför tillståndsplikt även för kommunala hem, som systemet ser ut idag kan kommunala hem drivas i många år innan missförhållanden och brister upptäcks då tillsynen bara täcker en liten del av verksamheten varje gång. Satsa pengar på kompetensutveckling av kommunala upphandlare så att de kan sätta sig in i vad det är de upphandlar, det är skillnad på sociala tjänster och pennor, skrivbord eller datorer. Det är betydligt lättare att hitta lägsta pris på en penna som är av likvärdig kvalitet än att hitta HVB hem till lägsta pris som samtidigt kan leverera vård med tillräckligt bra kvalitet.

  Pernilla Nykvist
  Svenska Vård

Lämna en kommentar