Bistånd – bot eller börda?

Nov 14, 2010 Inga kommentarer av

Biståndsindustrin, som funnits i cirka femtio år, startade under en tid då många trodde att fattigdomen skulle kunna ha blivit ett minne blott 2010. Frågan om bistånd väcker många starka känslor idag, både från den som tycker att de 31 miljarder kronor som Sveriges regering gett i bistånd i år är för mycket, till den som undrar varför vi inte gör mer.

31 miljarder kronor kan med rätta kvalificeras som en stor summa pengar. Men med tanke på att västvärlden inte nödvändigtvis är utan skuld till många av de orättviseförhållanden som råder i världen, och att de 31 miljarderna bara är 4 procent av den svenska regeringens föreslagna budget för nästa år, kan det istället tyckas som en mindre summa. En summa som kanske inte med självklarhet borde ha varit vår att förfoga över från första början.

Sveriges radio sände ”Konflikt” den 13 november, med temat ”Bistånd – bot eller börda?”, där frågor kring bistånd väcktes. Lyssna på programmet här.

Gäst i studion var bland annat den förre socialdemokratiske utrikesministern och FN-veteranen Jan Eliasson, som ingår i en särskild grupp tillsatt av FN:s generalsekreterare. Gruppen har i syfte att att driva på genomförandet av Millenniemålen.

Diskussionen om det internationella biståndet handlar idag ofta om just FN:s åtta Millenniemål, men Eliasson pekar på fler aspekter som inte får glömmas bort i debatten, så som vikten av hållbar fred, respekt för de mänskliga rättigheterna, att finanspolitiken måste sluta exploatera U-länderna, osv.

Att frågorna är komplexa är svårt att invända emot, och det är därför diskussionen om dem är så väldigt viktig.

Bistånd, Juridik

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Inga kommentarer på “Bistånd – bot eller börda?”

Lämna en kommentar