Barns rättigheter – utbildningsmaterial för lärare

Maj 07, 2012 Inga kommentarer av

För den som vill diskutera eller lära ut barns rättigheter finns det mycket kul tips, övningar och material att använda sig av. Många av landets stora barnrättsorganisationer har tagit fram eget material för utbildande om ungas rätt, och även ex. Barnombudsmannen erbjuder tips och instruktioner. Vi har samlat länkar till dessa ihop med olika förslag på frågor till gruppdiskussioner, påståenden till fyra hörn-övningar, osv. Dem hittar du under vår sida Utbildningsmaterial om Barnkonventionen!

Barnkonventionen, Barns rättigheter

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.