Barnkonsekvensanalys och barnperspektiv

Nov 03, 2013 Inga kommentarer av

Oavsett om man arbetar på ett företag, inom en organisation eller på en myndighet så är det bra att känna till värdet av barnkonsekvensanalyser. En konsekvensanalys med fokus på barn är en enkel checklista som man använder sig av för att göra sig säker på att ens beslut inte påverkar ett barn på ett sätt som inte är bra för det. Det gäller både omedelbar påverkan och framtida, och både stora barn och små.

Allt fler aktörer inom näringsliv, rättsväsende och stat gör barnkonsekvensanalyser. Det finns flera olika sätt att göra dem på, beroende på vilken verksamhet man bedriver. Det var Barnombudsmannen som från första början tog fram det här förslaget på arbetssätt under 2001. Sedan dess har man utvecklat metoden, med fokus på att göra analyserna så enkla, lättgjorda och lättlästa som möjligt. En barnkonsekvensanalys ska inte försvåra ens arbete eller stjäla tid från det, utan bara underlätta för ens arbete med barnperspektiv, ungefär på samma sätt som man alltid följer lagen.

Läs vår sida om barnkonsekvensanalyser här!

Barnkonventionen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.